Family Thais Asian Bistro

Thai Coffee

$6

Photo Gallery